บริษัท ปภพ จำกัด

ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทย

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม แบบ EPC, Turn-Key, BOT และ Consulting ควบคุมงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อ จัดหางานก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ
นำเข้าสู่การใช้งานและการบำรุงรักษา

วีดีโอแนะนำบริษัท

ทำความรู้จักบริษัท ปภพ จำกัด

ถ้าสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโหลดวีดีโอตัวเต็มได้ (ดาวน์โหลด)

Metadata: PAPOP VDO Presentation WebVersion [Thai] on Vimeo.

กำหนดการรับวางบิล จ่ายเช็คของบริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทคู่ค้าทุกท่านดาวน์โหลด เอกสารแจ้งวัน เวลา และ สถานที่ในการรับวางบิล จ่ายเช็ค ประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน