บริษัท ปภพ จำกัด ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม


สำหรับบริษัทคู่ค้า - ข้อมูลกำหนดการรับวางบิล จ่ายเช็ค ของบริษัท ปภพ จำกัด

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทคู่ค้าทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งวัน เวลา และ สถานที่ในการรับวางบิล จ่ายเช็ค เพื่อประโยชน์และป้องกันการสับสนของทุกท่าน ได้จาก "แจ้งวัน และ เวลาในการรับวางบิล จ่ายเช็ค ประจำปี 2557" และ "แจ้งวัน และ เวลาในการรับวางบิล จ่ายเช็ค ประจำปี 2558" ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ


นวัตกรรม ของบริษัท ปภพ จำกัด

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้เชียวชาญด้านการจัดการพลังงานหมุนเวียนและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแปรรูปขยะและของเสียให้อยู่ในรูปพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) ทางเรานำเสนอระบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของท่าน

เชื่อมั่นในฝีมือ และประสบการณ์

จากประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการบริหารและจัดการทางด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปภพ จำกัด เชื่อมั่นว่าทางเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ความเชื่อมั่นนี้รองรับด้วยผลงานต่าง ๆ รวมถึง รางวัลจากความสำเร็จของบริษัทจาก Asian และ Thailand Energy Awards ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเกือบทุก ๆ ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปภพ จำกัดให้ความสำคัญในการสร้างมูลค่า และ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และ การพัฒนาของขุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตขององค์กร ดังเห็นได้จากกิจกรรมทางด้าน Corporate Social Responsibility ที่หลากหลาย

ร่วมงานกับ บริษัท ปภพ จำกัด

สนใจร่วมงานกับเรา? ณ ปัจจุบันทางบริษัท ปภพ จำกัดได้เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้


ข้อมูลความรู้ สำหรับผู้ที่สนใจดาวน์โหลด PowerPoint Presentation จากงานสัมมนา “อุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ Central Place จังหวัดสมุทรสาคร ของ คุณลิขิต นิ่มตระกูล สามารถดาวน์โหลดได้จาก ข่าวสารแนะนำ


ตัวอย่างผลงาน

  PAPOP - Acidification Pond

  Acidification Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Acidification Pond

  Acidification Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Activated Sludge Pond

  Activated Sludge Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Biogas Storage Pond

  Biogas Storage Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - BOT3

  โครงการ BOT3

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - CN/DN

  CN/DN

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Gas Flare

  Gas Flare

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Gas Holder

  Gas Holder

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - H2S Biogas Cleaner

  H2S Biogas Cleaner

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Lime Silo

  Lime Silo

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Pilot Plant

  Pilot Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Treatment Plant

  Treatment Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - UASB Plant

  UASB Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - UASB Plant

  UASB Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - UASB Plant

  UASB Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - WasteWater Treatment Plant

  WasteWater Treatment Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ

17 มิถุนายน 2557
  บรรยากาศจากงาน Renewable Energy Asia 2014 ที่ทางบริษัท ปภพ จำกัดได้ร่วมกิจกรรมออกบูธและจัดสัมมนา
29 พฤษภาคม 2557
  ปภพ ร่วมงาน Renewable Energy ASIA 2014
ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2557
19 ธันวาคม 2556
  บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด ร่วมโครงการ "มอบอนาคต มอบหนังสือเพื่อน้อง"
12 ธันวาคม 2556
  บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด ร่วมโครงการ "มอบอนาคต มอบหนังสือเพื่อน้อง"
10 ธันวาคม 2556
  บริษัท ปภพ จำกัด ร่วมมือกับ Ginebra San Miguel ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์จากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
30 กันยายน 2556
  ปภพ ผนึกกำลังกับ Alensys ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อรองรับนโยบายหญ้าพลังงาน

ตัวอย่างลูกค้าที่เชื่อมั่นในฝีมือของปภพ

เปลี่ยนโทนสีตามตัวเลือกด้านล่าง โทนสี

Default Colors (includes Menu Hover)

Reset