Slide background
ผู้บริหารที่มองการณ์ไกล วิศวกรที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และ ทีมงานในฝ่ายอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ
ทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความสามารถ
Slide background

รางวัลที่การันตีถึงผลงานที่เต็มไปด้วยคุณภาพได้อย่างดี

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ASEAN, THAILAND ENERGY AWARDS และ Bai Po TMA - SMEs Excellence Awards
Slide background
Turnkey, BOO, BOT, BOOT และ รับเป็นที่ปรึกษา
บริการที่หลากหลาย

บริษัท ปภพ จำกัด

ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมที่นำสมัย

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานหมุนเวียนและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแปรรูปขยะและของเสียให้อยู่ในรูปพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) ทางเรานำเสนอระบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของท่าน

อ่านต่อ

ฝีมือและประสบการณ์

จากประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการบริหารและจัดการทางด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปภพ จำกัด เชื่อมั่นว่าทางเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ความเชื่อมั่นนี้รองรับด้วยผลงานต่าง ๆ รวมถึง รางวัลจากความสำเร็จของบริษัทจาก Asian และ Thailand Energy Awards ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเกือบทุก ๆ ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

อ่านต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปภพ จำกัดให้ความสำคัญในการสร้างมูลค่า และ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และ การพัฒนาของขุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตขององค์กร ดังเห็นได้จากกิจกรรมทางด้าน Corporate Social Responsibility ที่หลากหลาย

อ่านต่อ

สำหรับบริษัทคู่ค้า - ข้อมูลกำหนดการรับวางบิล จ่ายเช็ค ของบริษัท ปภพ จำกัด

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทคู่ค้าทุกท่าน ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งวัน เวลา และ สถานที่ในการรับวางบิล จ่ายเช็ค ประจำปี 2560 เพื่อประโยชน์และป้องกันการสับสนของทุกท่าน - ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
×

วีดีโอ

ทำความรู้จักบริษัท ปภพ จำกัด

ถ้าสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโหลดวีดีโอตัวเต็มได้ (ดาวน์โหลด) หรือ ติดต่อกับทางเราโดยตรง

Metadata: PAPOP VDO Presentation WebVersion [Thai] on Vimeo.

แนะนำผลงาน

ผลงานบางส่วนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ข่าวสาร

บริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ
อ่านข่าวทั้งหมด

จุดเด่นของปภพ

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา
  • พัฒนาการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม
  • มีผลงานประสบความสำเร็จมากกว่า 80 โครงการ
  • Update Technology ให้ลูกค้าเดิมในราคาพิเศษ
  • ได้รับรางวัล 5 ASEAN Energy Awards และ 7 Thailand Energy Awards
  • มีทางเลือกหลากหลายเพื่อให้บริการแก่ลูกเค้า อาทิเช่น Turnkey, BOOT, BOO และรับเป็นที่ปรึกษา
  • ให้คำปรึกษาด้านขอส่งเสริมการลงทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และขั้นตอนการขออนุญาตจากราชการ
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการ CDM

คำนิยม

จากประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าของเรา

บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด

ขอบคุณเทคโนโลยีของบริษัท ปภพ จำกัด ที่ทำให้โรงงานได้รับผิดชอบดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ได้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่ามากกว่าเงินที่ลงทุน และ มีความภูมิใจที่ชนะเลิศ ASEAN and Thailand Energy Awards 2012 นันทนา พนาพิทักษ์กุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด)

โรงงานบางนาแป้งมัน

ผมมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยไม่ได้มีศักยภาพด้อยไปกว่าต่างชาติ บริษัท ปภพ จำกัด ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยและควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ปรีชา เต็มพร้อม (นายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังและเจ้าของโรงงานบางนาแป้งมัน)

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด

เราเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้บริษัทคนไทยที่มีศักยภาพได้เข้าร่วมแข่งขันแสดงผลงาน รางวัล Winner of ASEAN Energy Award 2006 เป็นสิ่งพิสูจน์แล้วว่า บริษัท ปภพ จำกัด มีความสามารถที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ธงชัย ตรีรัตนาวลัย (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด)