ปภพ ร่วมลงนาม MOU กับสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนาม MOU กับ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมาในโครงการ ส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace: SHAP) ประจำปีงบประมาณ 2560

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีประสิทธิภาพสูง มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และ เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ทาง ปภพ มีความมุ่งมั่นให้โครงการประสบความสำเร็จ โดยนำหลักการความสุข 8 ประการมาประยุกต์ใช้ (Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family และ Happy Society)

PAPOP MOU for Happy Workplace PAPOP MOU for Happy Workplace PAPOP MOU for Happy Workplace PAPOP MOU for Happy Workplace PAPOP MOU for Happy Workplace

สนใจร่วมงานกับเรา?

  • ณ ปัจจุบันทางเราได้เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมกับเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม