รางวัลความสำเร็จ

รางวัลความสำเร็จ

เป็นความภาคภูมิใจและการการันตีในความสามารถของบริษัทกับการได้รับรางวัลดีเด่นในสายงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง

รางวัลความสำเร็จจากผลดำเนินการ

ช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมาบริษัท ปภพ จำกัดได้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อคิดค้นเทคโนโลยี แนวทาง และวิธีการต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม ด้วยความมุ่งมั่นและความเข้มงวดในการทำงานพร้อมกับการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ปภพ จำกัด ได้รับรางวัลหลากหลายที่ช่วยรับประกันคุณภาพในการบริการและความสำเร็จในการดำเนินงาน

โดยรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้

 • Thailand Energy Award ในปี พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยแต่ละรางวัลได้ในนามของบริษัทที่ว่าจ้างหรือลงทุนร่วมดังต่อไปนี้

  • ปีพ.ศ. 2549 บริษัท ไทยเปเปอร์มิล จำกัด (Thai Paper Mill Industry Co., Ltd)
  • ปีพ.ศ. 2550 บริษัท วีพี สตาร์ซ จำกัด (V.P. Starch (2000) Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2551 บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น (Chalong Latex Industry Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2552 บริษัท อี เฮช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด (EH&P Renewable Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2554 บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด (Papop Renewable Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2555 บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด (Pitak Palm Oil Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2555 บริษัท จันทบุรี สตาร์ซ เพาว์เวอร์ จำกัด (Chunburi Starch Power Co., Ltd.)
 • ASEAN Energy Award ในปี พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยแต่ละรางวัลได้ในนามของบริษัทที่ว่าจ้างหรือลงทุนร่วมดังต่อไปนี้

  • ปีพ.ศ. 2549 บริษัท ไทยเปเปอร์มิล จำกัด (Thai Paper Mill Industry Co., Ltd)
  • ปีพ.ศ. 2551 บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น (Chalong Latex Industry Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2552 บริษัท อี เฮช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด (EH&P Renewable Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2554 บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด (Papop Renewable Co., Ltd.)
  • ปีพ.ศ. 2555 บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด (Pitak Palm Oil Co., Ltd.)
 • Bai Po Business Award จากศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีความโดดเด่นใน 3 มิติคือความคิดริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการปฏิบัติต่อสังคม

 • SMEs Excellence Awards 2013 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้รับรางวัลในระดับ Gold Award เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลาที่ผ่านมา

ผลงานจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

โครงการที่ประสบความสำเร็จกว่า 90 โครงการ

* ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

เอทานอล แอลกอฮอล์
6* โครงการ
แป้งมันสำปะหลัง, แป้ง
30* โครงการ
น้ำมันปาล์ม
5* โครงการ
น้ำยางข้น
3* โครงการ
ผงชูรส
1 โครงการ
อาหารแช่งแข็ง
4 โครงการ
อาหารกระป๋อง
4 โครงการ
อาหารพร้อมปรุง
1 โครงการ
ขนมปัง, เค้ก
4 โครงการ
ผัก ผลไม้กระป๋อง
1 โครงการ
กระดาษ
1* โครงการ
แปรรูปสัตว์ปีก
1 โครงการ
ไส้กรอก
1 โครงการ
เส้นหมี่ ก๊วยเตี๋ยว
1 โครงการ
เครื่องดื่ม น้ำผลไม้
2 โครงการ
กรดมะนาว
1 โครงการ
กากมัน
2 โครงการ
เทศบาล (น้ำเสียชุมชน)
1 โครงการ
โรงพยาบาล (ระบบบำบัดน้ำเสีย)
22 โครงการ
โรงแรม
1 โครงการ
ปิโตรเคมี (ผลงานวิจัย)
1 โครงการ
ขยะชุมชน (ผลงานวิจัย)
2 โครงการ

** ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559