ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสีย

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสีย

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้

ทางบริษัทได้มีการวางรากฐานระบบต่าง ๆ ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ ประสบการณ์ที่สั่งสมในการวางระบบให้ลูกค้ามากมายตอกย้ำให้เห็นถึงความชำนาญและเชี่ยวชาญของบริษัท ปภพ จำกัดได้อย่างดี

ผลงานผลิตระบบก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสีย

จากประสบการณ์การดำเนินงานกว่าสองทศวรรษ บริษัท ปภพ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมงานและดำเนินการให้กับลูกค้าในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ประสบการณ์ที่สะสมบวกกับจำนวนความสำเร็จในการบริหารงานให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ บ่งบอกได้ถึงความเชี่ยวชาญในการให้บริการในส่วนของการผลิตก๊าชชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ทีมงานของบริษัทได้ทุ่มเทและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

ผลงาน Build Own Operate and/or Transfer (BOO, BOT หรือ BOOT)

โครงการ

ประเภทอุตสาหกรรม

ก๊าซชีวภาพ (ลบ.ม./วัน)

บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด * สุราขาว และ 95% แอลกอฮอล์

40,000

บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด แป้งมันและกากมัน

25,000

บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด แป้งมัน

35,000

* โครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

ตัวอย่างผลงาน Turn Key – ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสีย

โครงการ

ประเภทอุตสาหกรรม

ก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผงชูรส
กากมัน

1,500
6,000

บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด แป้งมัน

42,000

บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เอทานอล

42,000

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง

10,000

บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด (1) ปาล์ม

17,700

บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด (2) น้ำยาง

1,900

บริษัท แม่สอด ไบโอแก๊ซ จำกัด แป้งและกากมัน

20,000

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด (โครงการ 2) แป้งมัน

70,000

บริษัท พิทักษ์ปาล์มออย จำกัด จังหวัดตรัง * น้ำมันปาล์ม

10,000

บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด เอทานอลจากโมลาสและมันเส้น

47,000

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 3) จังหวัดกรุงเทพฯ เบเกอรี่

630

PT. Budi Acid Jaya TBK (Sungai Budi Group – Indonesia) แป้งมัน กรดมะนาว และกลูโคส

58,000

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา (EH&P Renewable Co., Ltd.) * แป้งมัน

35,000

บริษัท ทิปโก้ เอส แอนด์ บี จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำผลไม้

1,071

บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา * แป้งมัน

24,000

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 2) จังหวัดสมุครสาคร อาหารทะเลแช่งแข็ง

1,500

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด จังหวัดระยอง * กระดาษ

4,000

บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด (โครงการ 2) จังหวัดสงขลา * น้ำยางข้น

2,000

บริษัทเคนมินฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดชลบุรี เส้นหมี่

500

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ อาหารพร้อมปรุง

265

บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด (โครงการ 1) จังหวัดสงขลา * น้ำยางข้น

1,000

* โครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

ตัวอย่างผลงาน Turn Key - ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์

โครงการ

ปริมาณก๊าซชีวภาพ (ลบ.ม./วัน)

ความเข้มข้นของ H2S ที่เข้าสู่ระบบ (ppm)

ความเข้มข้นของ H2S ที่ออกจากระบบ (ppm)

บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด

36,000

3,500

< 250

บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัด

14,650

2,000 – 3,000

< 400

บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด

32,000

2,000 – 3,000

60 – 100

บริษัท พิทักษ์ ปาล์มออย จำกัด

12,000

2,000

10

บริษัท อีเอส แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด *

50,400

3,500

< 250

* โครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

ผลงานจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

โครงการที่ประสบความสำเร็จกว่า 90 โครงการ

* ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

เอทานอล แอลกอฮอล์
6* โครงการ
แป้งมันสำปะหลัง, แป้ง
30* โครงการ
น้ำมันปาล์ม
5* โครงการ
น้ำยางข้น
3* โครงการ
ผงชูรส
1 โครงการ
อาหารแช่งแข็ง
4 โครงการ
อาหารกระป๋อง
4 โครงการ
อาหารพร้อมปรุง
1 โครงการ
ขนมปัง, เค้ก
4 โครงการ
ผัก ผลไม้กระป๋อง
1 โครงการ
กระดาษ
1* โครงการ
แปรรูปสัตว์ปีก
1 โครงการ
ไส้กรอก
1 โครงการ
เส้นหมี่ ก๊วยเตี๋ยว
1 โครงการ
เครื่องดื่ม น้ำผลไม้
2 โครงการ
กรดมะนาว
1 โครงการ
กากมัน
2 โครงการ
เทศบาล (น้ำเสียชุมชน)
1 โครงการ
โรงพยาบาล (ระบบบำบัดน้ำเสีย)
22 โครงการ
โรงแรม
1 โครงการ
ปิโตรเคมี (ผลงานวิจัย)
1 โครงการ
ขยะชุมชน (ผลงานวิจัย)
2 โครงการ

** ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559