ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท ปภพ จำกัดและบริษัทในเครือ

กิจกรรมองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม ความสำเร็จ และ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวปี 2560

ปภพ และ บริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปภพ และ บริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น.

อ่านต่อ

ปภพ ร่วมลงนาม MOU กับสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนาม MOU กับ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมาในโครงการ ส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace: SHAP) ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

ข่าวปี 2558

ปภพ นำนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมโรงงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

คุณลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ และ คุณชนัญญา ยีรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเดินระบบและบริการวิศวกรรม นำนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 30 คน และคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Thai Union Frozen Products PCL. (TUF))

อ่านต่อ

คุณลิขิต นิ่มตระกูลได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปภพ จำกัดและบริษัทในเครือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ให้กับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

ข่าวปี 2557

บริษัท ปภพ จำกัด คว้ารางวัล "SMEs Excellence Awards 2013" ระดับ Gold Award

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล SMEs Excellence Awards 2013 พร้อมกันกับพิธีประกาศผลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2013 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา อนึ่งทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเพื่อรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2013 ระดับ Gold Awards

อ่านต่อ

บรรยากาศจากงาน Renewable Energy ASIA 2014 ที่ทางบริษัท ปภพ จำกัดได้ร่วมกิจกรรมออกบูธและร่วมบรรยาย

จากการออกบูทงาน Renewable Energy Asia 2014 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเยี่ยมชมบูทของ ปภพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ โครงการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรและโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปภพ ร่วมงาน Renewable Energy ASIA 2014

ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้มีโอกาสที่จะร่วมงาน Renewable Energy Asia 2014 ที่ BITECH บางนา ทั้งในส่วนของงานออกบูธ และ งานสัมมนา

อ่านต่อ

สนใจร่วมงานกับเรา?

  • ณ ปัจจุบันทางเราได้เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมกับเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม