ตัวอย่างผลงาน

ผลงานบางส่วนที่เราภูมิใจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

คำนิยม

จากประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าของเรา

บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด

ขอบคุณเทคโนโลยีของบริษัท ปภพ จำกัด ที่ทำให้โรงงานได้รับผิดชอบดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ได้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่ามากกว่าเงินที่ลงทุน และ มีความภูมิใจที่ชนะเลิศ ASEAN and Thailand Energy Awards 2012 นันทนา พนาพิทักษ์กุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด)

โรงงานบางนาแป้งมัน

ผมมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยไม่ได้มีศักยภาพด้อยไปกว่าต่างชาติ บริษัท ปภพ จำกัด ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยและควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ปรีชา เต็มพร้อม (นายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังและเจ้าของโรงงานบางนาแป้งมัน)

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด

เราเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้บริษัทคนไทยที่มีศักยภาพได้เข้าร่วมแข่งขันแสดงผลงาน รางวัล Winner of ASEAN Energy Award 2006 เป็นสิ่งพิสูจน์แล้วว่า บริษัท ปภพ จำกัด มีความสามารถที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ธงชัย ตรีรัตนาวลัย (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด)

ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ ความสำเร็จมากกว่า 80 โครงการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ติดต่อเรา

ผลงานจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

เอทานอล แอลกอฮอล์
6* โครงการ
แป้งมันสำปะหลัง, แป้ง
30* โครงการ
น้ำมันปาล์ม
5* โครงการ
น้ำยางข้น
3* โครงการ
ผงชูรส
1 โครงการ
อาหารแช่งแข็ง
4 โครงการ
อาหารกระป๋อง
4 โครงการ
อาหารพร้อมปรุง
1 โครงการ
ขนมปัง, เค้ก
4 โครงการ
ผัก ผลไม้กระป๋อง
1 โครงการ
กระดาษ
1* โครงการ
แปรรูปสัตว์ปีก
1 โครงการ
ไส้กรอก
1 โครงการ
เส้นหมี่ ก๊วยเตี๋ยว
1 โครงการ
เครื่องดื่ม น้ำผลไม้
2 โครงการ
กรดมะนาว
1 โครงการ
กากมัน
2 โครงการ
เทศบาล (น้ำเสียชุมชน)
1 โครงการ
โรงพยาบาล (ระบบบำบัดน้ำเสีย)
22 โครงการ
โรงแรม
1 โครงการ
ปิโตรเคมี (ผลงานวิจัย)
1 โครงการ
ขยะชุมชน (ผลงานวิจัย)
2 โครงการ

** ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559

* ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards