รายละเอียดการบริการ

สร้างรายได้จากของเสีย เพื่อประโยชน์สูงสุด และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Turnkey

Turnkey

การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

“ปภพ” สามารถที่จะนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในรูปแบบของสัญญาการให้บริการทางด้าน Engineering, Procurement and Construction ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดของการสำรวจ, การเก็บข้อมูล, Conceptual design, Detailed design, การก่อสร้าง, การจัดวางระบบ, การฝึกอบรม และการถ่ายโอนทางเทคโนโลยี โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางด้านการบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงาน

BOO, BOT, BOOT

BOO, BOT, BOOT

Build, Own, Operate, Transfer

รูปแบบของผู้ร่วมลงทุน การรับผิดชอบในส่วนของการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของโครงงานทั้งหมด ทั้งนี้ผลประโยชน์จากการลงทุนจะแบ่งปันตามสัดส่วนที่มีการตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีความเสี่ยงต่ำในการเริ่มต้นดำเนินงาน (หมายเหตุ ลักษณะการร่วมลงทุนสามารถยืดหยุ่นได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น BOO, BOT หรือ BOOT)

Consulting

Consulting

รับเป็นที่ปรึกษา

บริษัท ปภพ จำกัดสามารถให้บริการในรูปแบบของ “ที่ปรึกษาโครงการ” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรื่องการขอใบอนุมัติต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐบาลหน่วยต่าง ๆ โดยรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการวางแผน การพัฒนา และการดำเนินงานเกี่ยวกับ Clean Development Mechanism (CDM)

จุดเด่นของปภพ

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา
  • พัฒนาการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม
  • มีผลงานประสบความสำเร็จมากกว่า 80 โครงการ
  • Update Technology ให้ลูกค้าเดิมในราคาพิเศษ
  • ได้รับรางวัล 5 ASEAN Energy Awards และ 7 Thailand Energy Awards
  • มีทางเลือกหลากหลายเพื่อให้บริการแก่ลูกเค้า อาทิเช่น Turnkey, BOOT, BOO และรับเป็นที่ปรึกษา
  • ให้คำปรึกษาด้านขอส่งเสริมการลงทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และขั้นตอนการขออนุญาตจากราชการ
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการ CDM

ผลงานจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

โครงการที่ประสบความสำเร็จกว่า 90 โครงการ

* ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

เอทานอล แอลกอฮอล์
6* โครงการ
แป้งมันสำปะหลัง, แป้ง
30* โครงการ
น้ำมันปาล์ม
5* โครงการ
น้ำยางข้น
3* โครงการ
ผงชูรส
1 โครงการ
อาหารแช่งแข็ง
4 โครงการ
อาหารกระป๋อง
4 โครงการ
อาหารพร้อมปรุง
1 โครงการ
ขนมปัง, เค้ก
4 โครงการ
ผัก ผลไม้กระป๋อง
1 โครงการ
กระดาษ
1* โครงการ
แปรรูปสัตว์ปีก
1 โครงการ
ไส้กรอก
1 โครงการ
เส้นหมี่ ก๊วยเตี๋ยว
1 โครงการ
เครื่องดื่ม น้ำผลไม้
2 โครงการ
กรดมะนาว
1 โครงการ
กากมัน
2 โครงการ
เทศบาล (น้ำเสียชุมชน)
1 โครงการ
โรงพยาบาล (ระบบบำบัดน้ำเสีย)
22 โครงการ
โรงแรม
1 โครงการ
ปิโตรเคมี (ผลงานวิจัย)
1 โครงการ
ขยะชุมชน (ผลงานวิจัย)
2 โครงการ

** ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559