บริการ

Turnkey, BOO, BOT ที่ปรึกษา
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Water Reuse และโซลาร์


ปภพให้บริการแบบ one stop services เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
ขยะชุมชน พืชพลังงาน บำบัดน้ำเสีย ผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ บนพื้น บนหลังคา หรือในน้ำ
บริการของเรามีความยืดหยุ่นให้เลือกได้หลากหลายเช่น
Turnkey, Build-Operate-Transfer (BOT) หรือให้บริการแบบที่ปรึกษา

ปภพให้บริการแบบ one stop services เพื่อแก้ปัญหาของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
ขยะชุมชน พืช พลังงาน บำบัดน้ำเสีย การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ บนพื้น บนหลังคา หรือในน้ำ
บริการของเรามีความยืดหยุ่นให้ท่านเลือกได้หลากหลายเช่น
Turnkey, Build-Operate-Transfer (BOT) หรือให้บริการแบบที่ปรึกษา

ข้อดีของแต่ละรูปแบบบริการ

1. TURNKEY/EPC การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อดี
• คุยกับผู้รับเหมารายเดียว ครบ และจบ
• ควบคุมงบค่าใช้จ่ายได้ ด้วยงบที่มีก้อนเดียว
• มีการการันตีประสิทธิภาพ และผลงาน
• รับงานโครงการขนาดเล็กถึงใหญ่
• ได้ใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
• ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ
• ประหยัด – เงินลงทุน งบไม่บานปลาย
• เร็ว – งานเสร็จตรงเวลา
• ง่าย – ไม่ต้องปวดหัวคุยกับผู้รับเหมาหลายราย
• ใช้ได้จริง – เพราะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการการันตี

ข้อดีของแต่ละรูปแบบบริการ

1. TURNKEY/EPC การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อดี
• คุยกับผู้รับเหมารายเดียว ครบ และจบ
• ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยงบที่มีก้อนเดียว
• มีการันตีประสิทธิภาพ และผลงาน
• รับงานโครงการขนาดเล็กถึงใหญ่
• ได้ใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
• ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ
• ประหยัด – เงินลงทุน งบไม่บานปลาย
• เร็ว – งานเสร็จตรงเวลา
• ง่าย – ไม่ต้องปวดหัวคุยกับผู้รับเหมาหลายราย
• ใช้ได้จริง – เพราะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการการันตี

2. Build-Own-Operate (BOO) or Build-Own-Transfer (BOT)

ข้อดี
• ปภพลงทุนก่อสร้าง และเดินระบบ
• ปภพแบ่งผลประโยชน์ให้เจ้าของโครงการตลอดอายุสัญญา
• โครงการมีความยืดหยุ่นสูง
• เจ้าของได้รับโครงการเมื่อครบกำหนดตามสัญญา กรณี BOT (Build, Operate, Transfer)
• ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ
• ไม่ต้องลงทุน
• ไม่มีความเสี่ยง เพราะบริหารโครงการโดยปภพ กรณี BOO (Build, Own, Operate)
• ได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่อง
• ได้รับโครงการเมื่อครบสัญญา ฟรี! กรณี BOT (Build, Operate, Transfer)

2. Build-Own-Operate (BOO) or Build-Own-Transfer (BOT)

ข้อดี
• คุยกับผู้รับเหมารายเดียว ครบ และจบ
• ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยงบที่มีก้อนเดียว
• มีการันตีประสิทธิภาพ และผลงาน
• รับงานโครงการขนาดเล็กถึงใหญ่
• ได้ใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
• ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ
• ประหยัด – เงินลงทุน งบไม่บานปลาย
• เร็ว – งานเสร็จตรงเวลา
• ง่าย – ไม่ต้องปวดหัวคุยกับผู้รับเหมาหลายราย
• ใช้ได้จริง – เพราะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการการันตี

3. CONSULTING บริการที่ปรึกษา

ข้อดี
• เป็นที่ปรึกษาโรงงานโดยผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามกฏหมายของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ช่วยทำเอกสาร แบบ และเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตที่จำเป็น
เช่น รง. 4, อ. 1, BOI, COP, ESA, EIA, PPA
• งานวิจัยบำบัดน้ำเสียเพื่อการออกแบบที่ถูกต้อง
• ออกแบบ Concept และออกแบบรายละเอียด
• ทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• พัฒนาโครงการโรงกำจัดขยะ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

ผลประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ
• มีที่ปรึกษาที่ชำนาญ และมีประสบการณ์
• งานเสร็จตรงเวลา
• งบไม่บานปลาย

3. CONSULTING บริการที่ปรึกษา

ข้อดี
• คุยกับผู้รับเหมารายเดียว ครบ และจบ
ข้อดี
• เป็นที่ปรึกษาโรงงานโดยผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามกฏหมายของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ช่วยทำเอกสาร แบบ และเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตที่จำเป็น
เช่น รง. 4, อ. 1, BOI, COP, ESA, EIA, PPA
• งานวิจัยบำบัดน้ำเสียเพื่อการออกแบบที่ถูกต้อง
• ออกแบบ Concept และออกแบบรายละเอียด
• ทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• พัฒนาโครงการโรงกำจัดขยะ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

ผลประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ
• มีที่ปรึกษาที่ชำนาญ และมีประสบการณ์
• งานเสร็จตรงเวลา
• งบไม่บานปลาย