Hot News

ปภพฉลองก่อตั้งครบ 31 ปี ทำบุญบริษัท ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระภิกษุ

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ก๊าซชีวภาพ Water reuse เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ฉลองก่อตั้งครบรอบ 31 จัดงานทำบุญในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 และได้นิมนต์หลวงพ่อสมัย สุจิตโต (เจ้าอาวาส) และคณะสงฆ์จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 รูปจากวัดป่าเกาะแหลม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมาทำพิธีและเป็นสิริมงคล

ในงานนี้มีการสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัทได้แก่พญานาค ศาลพระพรหม และศาลตายาย โดยพระอาจารย์ได้ดำเนินพิธีในช่วงเช้า  จากนั้นคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  ผู้บริหารและพนักงานถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆภัณฑ์แด่พระภิกษุ  มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง   

พระอาจารย์ยังได้เมตตาเดินเยี่ยมชมฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทและทำการเจิมเพื่อเป็นสิริมงคล  หลังจากจบพิธีในตอนเที่ยงมีการเลี้ยงอาหารพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน  งานนี้นับว่าอิ่มบุญ สุขใจกันถ้วนหน้า  ก่อนกลับได้มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงาน  พระอาจารย์ยังได้อวยพรและได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 

บริษัทปภพทำบุญ
ผู้บริหารปภพสักการะพญานาค
ปภพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ปภพถวายผ้าไตรจีวร
ปภพทำบุญ
ปภพถวายสังฆทาน
ปภพเสริมสิริมงคล
ปภพครบรอบบริษัท