Hot News

ปภพทัวร์ยุโรปชมสุดยอดโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 9 แห่ง ต่อยอดเทคโนโลยีสีเขียว 

ดร. อภิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภพ จำกัด ได้รับเชิญไปดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ 9 แห่ง และโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรอีก 4 แห่ง ที่ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2566 ในการนี้ได้ชมเครื่องจักรรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ปภพชมโรงก๊าซชีวภาพในยุโรป

ในระหว่างนี้ได้รับชมเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่สำหรับกระบวนการหมักแบบ CSTR เครื่องกวนแบบต่างๆ (Side Wall Mixer, Top Mounted Mixer, Submersible Mixer) เครื่องบีบตะกอน (Screw Press) ระบบคัดแยกขยะเศษอาหาร (Hammer Mill Separator) ระบบการเปลี่ยนแอมโมเนียในน้ำเสียให้เป็นปุ๋ยแอมโมเนีย กระบวนการเติมธาตุอาหาร (Trace Element) ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงกระบวนการผลิตและประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas Genset) 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ถังหมักก๊าซชีวภาพ
เครื่องแยกกากหลังจากถังหมักก๊าซชีวภาพ

โดยโรงงานที่เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นฟาร์มวัวนม จึงมีมูลวัวมาผสมกับพืชพลังงานมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตก๊าซชีวภาพ  ซึ่งสุดท้ายจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไฟฟ้า  น้ำร้อนไว้อุ่นอาคาร  และปุ๋ยน้ำนำไปรดแปลงปลูกพืช 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ทีมงานปภพได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายที่มีคุณค่า และพร้อมที่นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ และพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

ในงานนี้ขอขอบคุณ Frank Paulmichl (Fritz Paulmichl GmbH)  และ Andre Pierre Berliner (ThaiGer Engineering and Service Co., Ltd.)  เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือเรื่องเตรียมการเดินทาง ประสานงาน และให้การต้อนรับอย่างดี