Hot News

ปภพร่วมงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2023

เปิดตัวเทคโนโลยีวัสดุนาโนจากก๊าซชีวภาพ 

ปภพ ASEW 2023

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้นำด้านก๊าซชีวภาพ พลังงานโซลาร์ และเทคโนโลยีสีเขียวร่วมงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2023 (ASEW) วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีผลิตกราฟีนบริสุทธิ์ และท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก

ในงานนี้บริษัทได้รับเกียรติจากตัวแทนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาเยี่ยมชมบูธในโอกาสที่งานวิจัยร่วมวัสดุนาโนได้รับการพัฒนาต่อยอดในระดับ Pilot scale โดยผู้เข้าร่วมได้แก่ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร. ถนอม โลมาศ ดร. อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ โดยมีผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับและถ่ายรูปร่วมกัน

ปภพ วัสดุนาโน
ปภพ ท่อนาโนคาร์บอน

บูธของปภพมีลูกค้า และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และได้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) และการนำวัสดุนาโนทั้ง 2 ประเภทไปประยุกต์ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน (Energy Density) ซึ่งได้ผลทดสอบที่ดียิ่งในระดับห้องปฏิบัติการ

ปภพ แบตเตอรี่

ท่านใดที่สนใจระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ Reuse/Recycle น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว หรือต้องการตัวอย่างวัสดุนาโนเพื่อไปทดสอบ  สามารถติดต่อได้ที่บริษัท ปภพ จำกัด ที่

LINE official: @papop

โทร 02-570-5580

อีเมล info@papop.com