class="post-template-default single single-post postid-1576 single-format-standard wp-custom-logo eplus_styles">

Hot News

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว (Biogas, Water Reuse, Solar) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ด้วยฤกษ์ 9.9.9 คือ 9.00 น. วันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดท พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ เพื่อลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำโครงการก๊าซชีวภาพได้ทันทีอย่างง่ายๆด้วยตนเองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้เว็บระบบใหม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต มีการออกแบบโดยใช้หลักการ Beautifully Minimal คือเรียบง่ายแบบสวยงาม โดยใช้สีในโลโก้ใหม่มาสื่อถึงความทันสมัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นการผสมผสานระหว่างก๊าซชีวภาพ การผลิตไฟฟ้า หยดน้ำ และแสงไฟ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

รายการคำนวณก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเนื้อหาข่าวสารและบทความเพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่สาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ก๊าซชีวภาพ การ reuse/recycle น้ำเสีย การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือระบบโซลาร์ที่กำลังเป็นเทรนด์ที่ร้อนแรงมากในขณะนี้ เพราะโลกกำลังประสบปัญหาภาวะโลกรวน ดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนที่จะสายเกินไป