โครงการ Water Reuse ที่สำเร็จแล้ว

ประสบการณ์และผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ / ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด
ลักษณะงาน : สำรวจรวบรวมข้อมูล ออกแบบ ก่อสร้าง เริ่มต้นเดินระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ UASB + SBR สำหรับน้ำเสียจากการผลิตไอศกรีม
ที่ตั้งโครงการ : จ.นครปฐม
ปีแล้วเสร็จ : 2564
ประเภทโครงการ : ระบบบำบัดน้ำเสีย
ปริมาณน้ำเสีย (ลบ. ม. / วัน) : 220
ก๊าซชีวภาพ (ลบ. ม./วัน) :