โครงการ Biogas ที่สำเร็จแล้ว

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ / ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด
ลักษณะงาน : สำรวจรวบรวมข้อมูล ออกแบบ ก่อสร้าง เริ่มต้นเดินระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ UASB และ Activated Sludge
ที่ตั้งโครงการ : จ.ระยอง
ปีแล้วเสร็จ : 2548
ประเภทโครงการ : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ปริมาณน้ำเสีย (ลบ. ม. / วัน) : 7,000
ก๊าซชีวภาพ (ลบ. ม./วัน) : 3,400