โครงการ Biogas ที่สำเร็จแล้ว

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ / ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด
ลักษณะงาน : สำรวจรวบรวมข้อมูล ออกแบบ ก่อสร้าง เริ่มต้นเดินระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ UASB สำหรับน้ำเสียจากการผลิตสุราและระบบใช้งานก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้งโครงการ : จ.ชัยนาท
ปีแล้วเสร็จ : 2560
ประเภทโครงการ : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ปริมาณน้ำเสีย (ลบ. ม. / วัน) : 400
ก๊าซชีวภาพ (ลบ. ม./วัน) : 15,500