ผลิตภัณฑ์ของปภพ

กระบวนการหมักแบบแห้ง ADF (Advance Dry Fermentation) ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

กระบวนการหมักแบบแห้ง ADF (Advance Dry Fermentation) ที่ใช้ถังกวนแบบพิเศษเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบที่มี Total Solids สูงถึง 25% เช่น ขยะอินทรีย์จากขยะชุมชน เศษอาหาร และอื่นๆ โดยไม่ต้องเติมน้ำเข้าระบบปริมาณมาก ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการหมักแบบเปียกทั่วไป ส่งผลให้มีความง่ายในการเดินระบบ และบำรุงรักษา

คุณสมบัติเด่น

  • ใช้ได้จริง มีผลงานยืนยัน
  • ไม่มีการอุดตันของระบบ
  • ประหยัดเงินลงทุน และค่าเดินระบบกวนผสม (Mixing system)
  • ระบบมีเสถียรภาพ