ผลิตภัณฑ์ของปภพ

ระบบเมมเบรน UF, RO สำหรับนำน้ำเสียที่บำบัด หรือน้ำผิวดินแล้วกลับมาใช้ใหม่

ปภพออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse/Recycling) โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่น เมมเบรน UF, RO เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำสะอาด ลดการทิ้งน้ำเสีย น้ำสะอาดที่ได้สามารถนำไปใช้ใน Cooling Tower หรือ Boiler ได้ เหมาะสำหรับน้ำชะขยะ โรงเอทานอล โรงแป้งมัน โรงปาล์ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ

คุณสมบัติเด่น

  • ใช้ได้จริง มีผลงานยืนยัน
  • ประหยัดเงินลงทุน และค่าเดินระบบ กว่าการใช้ระบบบำบัด Post treatment อื่น
  • ระบบมีเสถียรภาพ
  • การันตีคุณสมบัติน้ำที่ผ่านการบำบัด