ผลิตภัณฑ์ของปภพ

ระบบ UASB ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย ผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) และบำบัดน้ำเสีย

ระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ถูกพัฒนาและออกแบบโดยบ. ปภพ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสียตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน ระบบนี้เหมาะสำหรับ โรงแป้งมัน โรงเอทานอล โรงงานอาหาร เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ มีการการันตี มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวนมาก

คุณสมบัติเด่น

  • ประสิทธิภาพกำจัด COD สูงสุด 90%
  • ผลิตก๊าซชีวภาพได้ความเข้มข้นก๊าซมีเทนสูงสุด 65-70%
  • เดินระบบ และบำรุงรักษาง่าย
  • มีเสถียรภาพ
  • มีให้เลือกทั้งแบบถังและแบบบ่อ  ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  • ใช้พื้นที่น้อยกว่าระบบบ่อไร้อากาศทั่วๆ ไป