Hot News

ปภพรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศสาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และพลังงาน  

บริษัท ปภพ จำกัด รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัลไทย…รางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต โดยมีพิธีในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร  

พิธีนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้บริษัทฯยังมอบเงินสนับสนุน จำนวน 39,100 บาท ให้กับมูลนิธิพระดาบส และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลูกเหมือน หลวงปู่มั่นภูริทัตโต โดยมี ดร. อภิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบเงินและรับรางวัล 

ปภพรับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของพวกเราชาวปภพที่ได้ทำเพื่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมตลอด 30 ปีที่ผ่านมา พวกเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมและประเทศชาติ 

ปภพคือเป็นผู้นำพลังงานสีเขียวเพื่อช่วยให้เป้าหมายการลดคาร์บอนของท่าน หากท่านสนใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ก๊าซชีวภาพ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ water reuse/recycling การลดคาร์บอน สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล info@papop.com  LINE office @papop หรือโทร 02-570-5580