โครงการ รูฟท็อป โซลาร์ ที่สำเร็จแล้ว

ผลงานรูฟท็อป โซลาร์  หอพักพีระอพาร์ตเมนท์ โดย บริษัท ปภพ โซลาร์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ / ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พีระอพาร์ตเมนต์ จำกัด
ลักษณะงาน : Build-Operate-Transfer (BOT)
ที่ตั้งโครงการ : หอพักพีระอพาร์ทเมนต์ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีแล้วเสร็จ : 2565
ประเภทโครงการ : รูฟท็อปโซลาร์
ระยะเวลาสัญญาโครงการ (ปี) : 15
กำลังการผลิตติดตั้ง (kWp) : 63.22