สาระน่ารู้

แผงโซล่าเซลล์ติดหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า ซื้อขาด กับ Private PPA แบบไหนดี?  

แผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop Solar กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากในโรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ปภพ  มีประสบการณ์ทำโครงการแผงโซล่าเพื่อผลิตพลังงานแบบซื้อขาดและ Private PPA จึงขอนำเสนอข้อดีและข้อจำกัดดังนี้ี้ 

ในรูปแบบซื้อขายขาดมีข้อดีคือ เจ้าของโครงการจะได้ผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำให้มีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าแบบให้ Private PPA อีกทั้งไม่ต้องกังวลกับการที่ต้องซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตอีกรายหนึ่ง  แต่ข้อเสียก็คือเจ้าของโครงการต้องลงทุนก่อสร้าง ติดตั้ง และเดินระบบแผงโซล่าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเอง  หากเจ้าของโครงการไม่มีเงินทุน  หรือไม่มีความรู้ ความชำนาญในการทำโครงการลักษณะนี้มาก่อนก็อาจประสบปัญหาในการก่อสร้าง ติดตั้ง เดินระบบและบำรุงรักษาได้  ทำให้ไม่สามารถได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่  จึงเป็นที่มาของการทำโครงการในแบบที่สองคือ Private PPA 

ข้อดีของโครงการแบบ Private PPA สำหรับระบบแผงโซล่าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าคือเจ้าของโครงการไม่ต้องลงทุนเองเลยสักบาทเดียว เพราะจะมีบริษัทคู่ค้ามาลงทุนให้ พร้อมออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบ และบำรุงรักษาด้วยทีมงานมืออาชีพ  จากนั้นเจ้าของโครงการซื้อไฟฟ้าจากบริษัทคู่ค้าในราคาที่มีส่วนลด ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้า และกำลังการผลิตติดตั้งของเจ้าของโครงการ  

การทำโครงการลักษณะ Private PPA ได้ลดข้อจำกัดของแบบซื้อขายขาดไปหมดสิ้น   เพราะเจ้าของโครงการไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน เดินระบบ และบำรุงรักษาเลย  เพียงแค่ซื้อไฟฟ้าในราคาที่ลดลงจากราคาปกติตามระยะเวลา หรือตามสัญญาสัมปทาน  เมื่อจบสัญญาสัมปทานเจ้าของโครงการก็จะได้รับมอบโครงการทั้งหมด  ถือได้ว่าเป็นแบบ win-win ทั้งสองฝ่าย 

หากท่านใดที่สนใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สามารถติดต่อได้ที่บริษัท ปภพ จำกัด ที่อีเมล info@papop.com  LINE office @papop หรือโทร 02-570-5580     

ปภพ โซล่าเซลล์  โซลาร์รูฟ
Rooftop Solar Papop
ปภพ โซล่ารูฟ โซลาร์เซลล์