class="archive category category-19 wp-custom-logo eplus_styles">

กระบวนการ UASB เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารและผลิตก๊าซชีวภาพ โดยปภพ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพนตั้งอยู่ที่โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง บริษัท ปภพ จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักแบบ Turnkey ใช้ระยะเวลาก่อสร้างและเริ่มต้นเดินระบบทั้งหมดประมาณ 1 ปี ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ Dissolved Air Flotation (DAF), Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Screw Press โครงการก่อสร้างและส่งมอบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

admin_papop

25 มีนาคม 2022

UASB เพื่อบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตภัณฑ์จากนม

บทความนี้จะพาทุกท่านมาชมผลงานโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตภัณฑ์จากนมแห่งหนึ่งที่ใช้ระบบ UASB และ Digester แบบ CSTR โครงการนี้ปภพเป็นผู้ดำเนินโครงการแบบ Turnkey ใช้เวลาออกแบบ ก่อสร้าง และเริ่มเดินระบบ ประมาณ 1 ปี สามารถรองรับน้ำเสียได้สูงสุด 220 ลบ.ม. ต่อวัน

admin_papop

15 กุมภาพันธ์ 2022

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 1 MW โดยปภพ

บทความนี้แอดมินขอแนะนำโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ขนาด 1 MW ซึ่งสร้างขึ้นโดยกิจการร่วมค้าบ้านค่าย ปภพ ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีพ.ศ. 2562 ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานกำจัดขยะของอบจ. ระยอง จ. ระยอง  โดยมีชื่อว่า “โครงการระบบหมักก๊าซชีวภาพ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง” เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2562 

admin_papop

14 มกราคม 2022

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว (Biogas, Water Reuse, Solar) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ด้วยฤกษ์ 9.9.9 คือ 9.00 น. วันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดท พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ เพื่อลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำโครงการก๊าซชีวภาพได้ทันทีอย่างง่ายๆด้วยตนเองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

admin_papop

9 กันยายน 2021

บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนาย

ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จาก บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ซึ่งดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ BOT ณ จ. กาญจนบุรี ร่วมออกบูธในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนายในวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยได้นำขนม น้ำ และของใช้ไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและประชาชนในเขตเทศบาล

admin_papop

27 พฤศจิกายน 2020

ปภพออกบูท ASEAN Sustainable Energy Week 2020 โลโก้ใหม่ ฉลองครบรอบ 30 ปี

ผู้บริหารและพนักงาน ปภพ ร่วมเปิดตัวโลโก้ใหม่ และ Concept โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ต้อนรับการก่อตั้งบริษัทเข้าสู่ปีที่ 30 ซึ่งในงานนี้ปภพได้นำเสนอ conceptual design โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพอีกด้วย

admin_papop

23 กันยายน 2020

ปภพนำลูกค้าและที่ปรึกษาชมโรงงานและการทำงานระบบรีดน้ำจากตะกอนประเทศจีน

ปภพ (ผู้นำด้านก๊าซชีวภาพ และบำบัดน้ำเสีย) นำตัวแทนลูกค้า และที่ปรึกษาในโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพ เดินทางดูงานโรงงานที่ผลิตระบบรีดน้ำจากตะกอนที่ประเทศจีนในวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562….

admin_papop

18 พฤศจิกายน 2019