สถิติโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน วิเคราะห์เชิงลึก ใครรุ่ง ใครร่วง (ตอนที่ 1)

จากบทความก่อนที่แอดมินได้เขียนถึงจุดกำเนิด และพัฒนาการของของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนไปแล้ว คราวนี้เรามาลองดูข้อมูลสถิติที่สำคัญกันบ้าง ว่าใครรุ่ง ใครร่วง  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่จะพัฒนาโครงการนี้ในเฟสต่อๆ ไป  และที่สำคัญอย่าลืมว่าปภพมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการช่วยทำโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพให้ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย 

admin_papop

1 กุมภาพันธ์ 2022

ก๊าซชีวภาพคืออะไร มาจากไหน – จุดกำเนิด กระบวนการของจุลินทรีย์และการใช้งาน

ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอก๊าซ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะที่ไร้อากาศ ซึ่งกระบวนนี้เกิดจากจุลินทรีย์ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือแบคทีเรียผลิตกรด (Acid forming bacteria) และจุลินทรีย์ผลิตมีเทน (Methane microbe or Methanogens)

admin_papop

1 กุมภาพันธ์ 2022

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 1 MW โดยปภพ

บทความนี้แอดมินขอแนะนำโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ขนาด 1 MW ซึ่งสร้างขึ้นโดยกิจการร่วมค้าบ้านค่าย ปภพ ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีพ.ศ. 2562 ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานกำจัดขยะของอบจ. ระยอง จ. ระยอง  โดยมีชื่อว่า “โครงการระบบหมักก๊าซชีวภาพ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง” เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2562 

admin_papop

14 มกราคม 2022

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนคืออะไร มีจุดกำเนิด และพัฒนาการอย่างไร

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนคืออะไร มีจุดกำเนิด และพัฒนาการอย่างไร เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของรัฐมนตรีพลังงานสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่มีแนวคิดในการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ใช้พืชพลังงาน หรือ biomass หรืิอของเสีย หรือน้ำเสีย หรือวัตถุดิบอื่นๆ แล้วยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนที่เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบผ่านทางวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย

admin_papop

4 พฤศจิกายน 2021

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว (Biogas, Water Reuse, Solar) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ด้วยฤกษ์ 9.9.9 คือ 9.00 น. วันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดท พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ เพื่อลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำโครงการก๊าซชีวภาพได้ทันทีอย่างง่ายๆด้วยตนเองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

admin_papop

9 กันยายน 2021

บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนาย

ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จาก บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ซึ่งดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ BOT ณ จ. กาญจนบุรี ร่วมออกบูธในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนายในวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยได้นำขนม น้ำ และของใช้ไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและประชาชนในเขตเทศบาล

admin_papop

27 พฤศจิกายน 2020

ปภพออกบูท ASEAN Sustainable Energy Week 2020 โลโก้ใหม่ ฉลองครบรอบ 30 ปี

ผู้บริหารและพนักงาน ปภพ ร่วมเปิดตัวโลโก้ใหม่ และ Concept โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ต้อนรับการก่อตั้งบริษัทเข้าสู่ปีที่ 30 ซึ่งในงานนี้ปภพได้นำเสนอ conceptual design โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพอีกด้วย

admin_papop

23 กันยายน 2020

ปภพนำลูกค้าและที่ปรึกษาชมโรงงานและการทำงานระบบรีดน้ำจากตะกอนประเทศจีน

ปภพ (ผู้นำด้านก๊าซชีวภาพ และบำบัดน้ำเสีย) นำตัวแทนลูกค้า และที่ปรึกษาในโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพ เดินทางดูงานโรงงานที่ผลิตระบบรีดน้ำจากตะกอนที่ประเทศจีนในวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562….

admin_papop

18 พฤศจิกายน 2019
1 2 3