ผลิตภัณฑ์ของปภพ

DAF (Dissolved Air Flotation) เครื่องแยกไขมันจากน้ำเสีย โดยใช้ Micro bubble

DAF (Dissolved Air Flotation) เป็นกระบวนการใช้ฟองอากาศแบบ Micro bubble ใช้สำหรับการกำจัดไขมันและของแข็งแขวนลอย (SS: suspended solids) ออกจากน้ำเสีย ลดการอุดตันในท่อและเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบชีวภาพทำงานได้อย่างเต็มที่ เหมาะกับน้ำเสียที่มีไขมันและ SS สูงเช่น โรงงานอาหารแปรรูป โรงเชือด โรงงานนม โรงงานน้ำมัน

คุณสมบัติเด่น

  • กำจัดไขมันในน้ำเสียได้สูงสุด 90%
  • ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ Micro bubble
  • ประหยัดเงินลงทุน และค่าเดินระบบ
  • ออกแบบ และติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ