ผลิตภัณฑ์ของปภพ

ระบบ H2S Bio-Scrubber กำจัดก๊าซ H2S ในก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ใน Boiler, Genset

ระบบ H2S Bio-Scrubber กำจัดก๊าซ H2S (ก๊าซไข่เน่า หรือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ในก๊าซชีวภาพ (biogas) เพื่อใช้ใน Boiler (หม้อไอน้ำ) Biogas Generator set (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด ปลอดภัย ใช้ได้จริง พัฒนา ออกแบบ และติดตั้ง โดยปภพ

คุณสมบัติเด่น

  • การันตีกำจัด H2S มีประสิทธิภาพสูงสุด 99%
  • ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
  • ช่วยยืดอายุน้ำมันเครื่อง Genset
  • Startup ระบบ ใช้เวลาปกติไม่เกิน 7 วัน
  • มีเสียรภาพ
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบที่ใช้โซดาไฟ (NaOH) อย่างเดียว

โมเดลขนาดถังH2S โหลด (กิโลกรัมต่อวัน) สูงสุดที่รับได้
Papop-BioS-1เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เมตร สูง 11 เมตร110*
Papop-BioS-2เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 เมตร สูง 11 เมตร150**

หมายเหตุ

* เทียบเท่า ก๊าซชีวภาพ flowrate 30,000 Nm3/d H2S 2,500 ppm เหมาะกับโรงแป้ง 250 ตันต่อวัน

** เทียบเท่า ก๊าซชีวภาพ flowrate 35,000 Nm3/d H2S 3,000 ppm เหมาะกับโรงแป้ง 300 ตันต่อวัน หรือโรงปาล์ม 60 ตัน FFB ต่อชั่วโมง