class="page-template-default page page-id-1628 wp-custom-logo eplus_styles">

ผลิตภัณฑ์ของปภพ

Screw Press เครื่องบีบตะกอน เครื่องรีดตะกอน แยกน้ำแยกกาก จากน้ำเสีย พืชพลังงาน

Screw Press เครื่องบีบตะกอน เครื่องรีดตะกอน ใช้แยกน้ำแยกกาก จากน้ำเสีย พืชพลังงาน กากมัน ตะกอนน้ำเสีย เหมาะกับโรงบำบัดน้ำเสียอุตสากรรม น้ำเสียชุมชน ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ โรงไฟฟ้าชุมชน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทิ้งตะกอน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัด มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับการใช้งานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเด่น

  • ลดความชื้นในตะกอนให้ได้สูงสุด 30%
  • ประหยัดค่ากำจัดตะกอนสูงสุด 70%
  • ประหยัดเงินลงทุน และค่าเดินระบบ
  • ออกแบบ และติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ