บริษัท ปภพ จำกัด

ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทย

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม แบบ EPC, Turn-Key, BOT และ Consulting ควบคุมงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อ จัดหางานก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ
นำเข้าสู่การใช้งานและการบำรุงรักษา

 • บริษัท ปภพ จำกัด มีทางเลือกให้กับลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Turnkey/EPC, BOO, BOT, BOOT และ บริการที่ปรึกษา รวมถึงล่าสุดกับ โครงการ "โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)" เปิดประตูสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน หนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน - Energy for All

  สนใจดาวน์โหลด Brochure โรงไฟฟ้าชุมชน (PDF)


  Turnkey/EPC

  การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

  “ปภพ” สามารถที่จะนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในรูปแบบของสัญญาการให้บริการทางด้าน Engineering, Procurement and Construction (EPC) ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดของการสำรวจ, การเก็บข้อมูล, Conceptual design, Detailed design, การก่อสร้าง, การจัดวางระบบ, การฝึกอบรม และการถ่ายโอนทางเทคโนโลยี โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางด้านการบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงาน


  BOO, BOT, BOOT

  Build, Own, Operate, Transfer

  รูปแบบของผู้ร่วมลงทุน การรับผิดชอบในส่วนของการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของโครงงานทั้งหมด ทั้งนี้ผลประโยชน์จากการลงทุนจะแบ่งปันตามสัดส่วนที่มีการตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีความเสี่ยงต่ำในการเริ่มต้นดำเนินงาน (หมายเหตุ ลักษณะการร่วมลงทุนสามารถยืดหยุ่นได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น BOO, BOT หรือ BOOT)


  Consulting

  รับเป็นที่ปรึกษา

  บริษัท ปภพ จำกัดสามารถให้บริการในรูปแบบของ “ที่ปรึกษาโครงการ” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรื่องการขอใบอนุมัติต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐบาลหน่วยต่าง ๆ โดยรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการวางแผน การพัฒนา และการดำเนินงานเกี่ยวกับ Clean Development Mechanism (CDM)

 • โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

  สร้างกับปภพ ง่าย ครบ ชัวร์

  โรงไฟฟ้าชุมชุมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดย ปภพ

วีดีโอแนะนำบริษัท

ทำความรู้จักบริษัท ปภพ จำกัด

ถ้าสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโหลดวีดีโอตัวเต็มได้ (ดาวน์โหลด)

Metadata: PAPOP VDO Presentation WebVersion [Thai] on Vimeo.

กำหนดการรับวางบิล จ่ายเช็คของบริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทคู่ค้าทุกท่านดาวน์โหลด เอกสารแจ้งวัน เวลา และ สถานที่ในการรับวางบิล จ่ายเช็ค ประจำปี 2564 เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน