ข่าวสาร และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสาร กิจกรรม และ การดูแลสังคมให้น่าอยู่ด้วย CSR

 • บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด และ บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด ร่วมโครงการ "มอบอนาคต มอบหนังสือเพื่อน้อง"

  [CSR] บริษัท ปภพ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทยเพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดโครงการ "มอบอนาคต มอบหนังสือเพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการตอบแทน และ ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้จัดและริเริ่มมาอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับโครงการ "มอบอนาคต มอบหนังสือเพื่อน้อง" ดำเนินการขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทในเครือของปภพ ดังนี้

  • โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นำโดยคุณเกรียงไกร ธีรนันทน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปภพ จำกัด คุณพงศ์พีระ อุดมระติ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ปภพ จำกัด คุณปริญญา วงศ์สมบูรณ์ ผู้จัดการโรงงาน (บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด) และ พนักงานตัวแทนจากบริษัทในเครือได้เยี่ยมเยียนและส่งมอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป
  • โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นำโดยคุณลิขิตและคุณรชชพร นิ่มตระกูล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ปภพ จำกัดและภรรยา คุณพงศ์พีระ อุดมระติ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ปภพ จำกัด คุณวิญญู คำรังสี ผู้จัดการโรงงาน (บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด) และ พนักงานตัวแทนจากบริษัทในเครือได้เยี่ยมเยียนและส่งมอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป
 • บริษัท ปภพ จำกัด ร่วมมือกับ Ginebra San Miguel ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์จากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

  บริษัท ปภพ จำกัด ร่วมมือกับ Ginebra San Miguel ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์จากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

  [CSR] บริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และขอร่วมเป็นส่วนนึงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ผ่านการประสานงานกับบริษัทคู่ค้าคนสำคัญในฟิลิปปินส์ คือ บริษัท Ginebra San Miguel Incorporated โดยเงินที่มอบผ่านทางบริษัท Ginebra San Miguel Incorporated เพื่อใช้ในการจัดหาน้ำดื่มขนาด 500ml จำนวน 1000 ลัง (น้ำยี่ห้อ Magnolia Pure Water จำนวน 24,000 ขวด) สำหรับการแจกจ่ายให้กับผู้ประสพภัยในพื้นที่จำเป็น

  ภาพประกอบ: http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-24899006

 • ปภพ ผนึกกำลังกับ ALENSYS ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อรองรับนโยบายหญ้าพลังงาน

  ปภพ ผนึกกำลังกับ ALENSYS ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อรองรับนโยบายหญ้าพลังงาน

  บริษัท ปภพ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU: Memorandum of Understanding) เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานในประเทศไทย และ ทวีปเอเชีย กับทางบริษัท Alensys Engineering GmbH ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีก๊าซขีวภาพจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้มีพิธีลงนามระหว่างคุณเกรียงไกร ธีรนันทน์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ปภพ จำกัด และ Ms. Illona Paulick (CEO of Alensys Engineering GmbH) ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ปภพ จำกัด ที่กรุงเทพมหานคร

  หลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันทำการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยตาม แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และ พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ความร่วมมือครั้งนี้ทางบริษัท ปภพ จำกัดเป็นผู้รับหน้าที่ในการออกแบบหลักของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) โดยทาง Alensys GmbH จะให้คำแนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บริษัท ปภพ จำกัด

 • ปภพ ร่วมงาน Renewable Energy Asia 2013

  ปภพ ร่วมงาน Renewable Energy Asia 2013

  ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมงาน Renewable Energy Asia 2013 ที่ BITECH บางนา ทั้งในส่วนของงานออกบูธ และ งานสัมมนา

 • โครงการ “ปภพ” อาสาปลูกป่าชายเลน

  โครงการ “ปภพ” อาสาปลูกป่าชายเลน

  [CSR] แนวทางการดำเนินธุรกิจแนวทางนึงที่ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้ยึดถือมาตลอดคือการให้ความสำคัญในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการทางด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ต่าง ๆของบริษัท โดยกิจกรรมที่ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้จัดทำล่าสุดคือ โครงการ “ปภพ” อาสาปลูกป่าชายเลน

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2556 พนักงานบางส่วนของบริษัท ปภพ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยการอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 อำเภอบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ก่อนหน้า