ติดต่อบริษัท ปภพ จำกัด

บริษัท ปภพ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงด้านวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า จึงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเป็นของตัวเองจนได้รับการยอมรับเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างผลงานที่ให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน สร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ไม่มีผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ปัจจุบันของสำนักงานใหญ่ บริษัท ปภพ จำกัด

43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 เบอร์โทรศัพท์ 02 570-5580

ดาวน์โหลดแผนที่ของบริษัท แบบที่ 1 และ แบบที่ 2

ส่งข้อความถึงบริษัท ปภพ จำกัด

* หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการสมัครงาน กรุณาใช้แบบฟอร์มที่หน้าสมัครงานของเว็บไซท์