รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สร้างรายได้จากของเสีย เพื่อประโยชน์สูงสุด และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • บริษัท ปภพ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 2 ทศวรรษมีผลงานการันตีความสำเร็จมากกว่า 20 ประเภทอุตสาหกรรม กว่า 90 โครงการ กับการแปรรูปของเสียและน้ำเสียให้อยู่ในรูปพลังงานก๊าซชีวภาพ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก

  จุดเด่นของปภพ

  ทำไมถึงเลือกใช้บริการ

  • พัฒนาการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม
  • มีผลงานประสบความสำเร็จมากกว่า 90 โครงการ
  • Update Technology ให้ลูกค้าเดิมในราคาพิเศษ
  • ได้รับรางวัล 5 ASEAN Energy Awards และ 7 Thailand Energy Awards
  • มีทางเลือกหลากหลายเพื่อให้บริการแก่ลูกเค้า อาทิเช่น Turnkey, BOOT, BOO และรับเป็นที่ปรึกษา
  • ให้คำปรึกษาด้านขอส่งเสริมการลงทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และขั้นตอนการขออนุญาตจากราชการ
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการ CDM
 • Biogas

  ก๊าซชีวภาพ

  รายละเอียดโดยสังเขป

  Biogas ก๊าซชีวภาพ

  Biogas ก๊าซชีวภาพ

  Biogas ก๊าซชีวภาพ

  Wastewater Management

  บำบัดน้ำเสีย

  รายละเอียดโดยสังเขป

  Wastewater Management บำบัดน้ำเสีย

  Wastewater Management บำบัดน้ำเสีย

  Solar cell

  โซลาเซลล์

  รายละเอียดโดยสังเขป

  Solar cell โซลาเซลล์

  Solar cell โซลาเซลล์

  Solar cell โซลาเซลล์

  กากมัน

  กากมัน

  รายละเอียดโดยสังเขป

  กากมัน

  กากมัน

  Napier Grass

  หญ้าเนเปียร์

  รายละเอียดโดยสังเขป

  Napier Grass

  Napier Grass

  Napier Grass

  Waste - Power Plant

  โรงไฟฟ้าขยะ

  รายละเอียดโดยสังเขป

  Waste - Power Plant โรงไฟฟ้าขยะ

  Waste - Power Plant โรงไฟฟ้าขยะ

  Waste - Power Plant โรงไฟฟ้าขยะ

  LBM

  ก๊าซมีเทนเหลว

  รายละเอียดโดยสังเขป

  LBM ก๊าซมีเทนเหลว

  LBM ก๊าซมีเทนเหลว

  Solid Waste

  บริหารจัดการตะกอน

  รายละเอียดโดยสังเขป

  Solid Waste บริหารจัดการตะกอน

  Solid Waste บริหารจัดการตะกอน