ผลงานวิจัยและการพัฒนา

สิ่งหนึ่งที่เด่นชัดในความสำเร็จของบริษัท คือ การไม่หยุดอยู่กับที่และพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 • จากประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการบริหารงานทางด้านพลังงานหมุนเวียนและทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ว่าจ้างจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกประเทศ ทำให้บริษัท ปภพ จำกัดเล็งเห็นถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่มีสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการและจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหลาย ๆ ด้านร่วมกันเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สมบูรณ์และมีประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

  ดังนั้น ปภพ จึงให้ความสำคัญในการลงทุนศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง มีห้องปฏิบัติการเป็นของตนเองสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย มีการคิดค้น และทดสอบระบบในระดับ Lab Scale และ Pilot Scale เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบและเดินระบบ อันนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

  ปภพได้สะสมคงความรู้และมีเทคโนโลยีขั้นสูงของตนเอง เช่น

  • UASB, EGSB, IC, SRR สำหรับบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ
  • Nitrification / Denitrification สำหรับบำบัดไนโตรเจนใน้ำเสีย
  • Bio-scrubber สำหรับบำบัด H2S ในก๊าซชีวภาพ
  • High Rate Anaerobic Digester สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย กากของเสียอุตสาหกรรม ขยะชุมชน และพืชพลังงาน
 • ตัวอย่างงานวิจัย

  ตัวอย่างงานวิจัย

  ตัวอย่างงานวิจัย

  ตัวอย่างงานวิจัย

  ตัวอย่างงานวิจัย

  ตัวอย่างงานวิจัย

  ตัวอย่างงานวิจัย

  ตัวอย่างงานวิจัย