บริษัท ปภพ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียวของไทย ก๊าซชีวภาพ l Water Reuse l โซลาร์
ปภพเปิดตัวเครื่องมือช่วยคำนวณปนิมาณก๊าซ ชีวภาพและผลประโยชน์แห่งแรกของประเทศไทย
ปภพออกบูท ASEAN Sustainable Energy Week 2020 โลโก้ใหม่ ฉลองครบรอบ 30 ปี
ปภพ รีนิวเอเบิล ออกงานร่วมกับ เทศบาลวังขนาย
ปภพนำลูกค้าและที่ปรึกษาชมโรงงานและ การทำงานระบบรีดน้ำจากตะกอนที่ประเทศจีน
Banner0

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียวของไทย ก๊าซชีวภาพ l Water Reuse l โซลาร์

Banner1

ปภพเปิดตัวเครื่องมือช่วยคำนวณปริมาณก๊าซ
ชีวภาพและผลประโยชน์แห่งแรกของประเทศไทย

Banner3

ปภพออกบูท ASEAN Sustainable Energy
Week 2020 โลโก้ใหม่ ฉลองครบรอบ 30 ปี

Banner4

ปภพ รีนิวเอเบิล ออกงาน
ร่วมกับเทศบาลวังขนาย

ปภพ รีนิวเอเบิล ออกงานร่วมกับ
เทศบาลวังขนาย

Banner2

ปภพนำลูกค้าและที่ปรึกษา
ชมโรงงานและการทำงาน
ระบบรีดน้ำจากตะกอนที่ประเทศจีน

ปภพนำลูกค้าและที่ปรึกษาชม
โรงงานและการทำงานระบบรีดน้ำจากตะกอนที่ประเทศจีน

ปภพนำลูกค้าและที่ปรึกษาชมโรงงานและ
การทำงานระบบรีดน้ำจากตะกอนที่ประเทศจีน

previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow

ปภพ คือผู้นำเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ แบบครบวงจรในประเทศไทยมากว่า 30 ปี

ปภพ คือผู้นำเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ แบบครบวงจรในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เทคโนโลยีของเราได้ได้แก่ ระบบ UASB CSTR เพื่อผลิตพลังงานจากน้ำเสีย และของเสียจากอุตสาหกรรม แป้งมัน ปาล์ม เอทานอล แปรรูปอาหาร กากมัน ขยะอินทรีย์ หญ้าเนเปียร์ ระบบโซล่าเซลล์ โซล่ารูฟ โซล่าลอยน้ำ ระบบ Reuse/recycle น้ำ

จุดเด่นของเรา

 • รากฐานแข็งแกร่งจากนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่อเนื่อง
 • ประสบการณ์กว่า 30 ปี เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม
 • มีผลงานที่สำเร็จกว่า 100 โครงการ
 • ให้บริการแบบครบวงจรทั้ง ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง เดินระบบ และร่วมลงทุน
 • การันตีประสิทธิภาพระบบ และวัสดุ อุปกรณ์
 • มีบริการหลังการขาย ติดตามเรื่อง

จุดเด่นของเรา

 • รากฐานแข็งแกร่งจากนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่อเนื่อง
 • ประสบการณ์กว่า 30 ปี เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม
 • มีผลงานที่สำเร็จกว่า 100 โครงการ
 • ให้บริการแบบครบวงจรทั้ง ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง เดินระบบ และร่วมลงทุน
 • การันตีประสิทธิภาพระบบ และวัสดุ อุปกรณ์
 • มีบริการหลังการขาย ติดตามต่อเนื่อง

ผลประโยชน์เจ้าของโครงการ

 • คุยกับปภพ แล้ว ครบ จบ ในที่เดียว
 • ประหยัดเงินลงทุน
 • ระบบมีประสิทธิภาพ และเสียรภาพ
 • เลือกทำโครงการได้ทั้งแบบ Turnkey, Build Operate Transfer (BOT) หรือ Build Own Operate (BOO)
 • ได้พลังงานสะอาดไปไช้ อย่างคุ้มค่า
 • ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกรวน

ผลประโยชน์เจ้าของโครงการ

 • คุยกับปภพ แล้ว ครบ จบ ในที่เดียว
 • ประหยัดเงินลงทุน
 • ระบบมีประสิทธิภาพ และเสียรภาพ
 • เลือกทำโครงการได้ทั้งแบบ Turnkey, Build Operate Transfer (BOT) หรือ Build Own Operate (BOO)
 • ได้พลังงานสะอาดไปไช้ อย่างคุ้มค่า
 • ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกรวน

ผลงานของปภพ


102 โครงการ
ที่สำเร็จแล้ว

Thailand
Energy Award
6 โครงการ
Asean
Energy Award
5 โครงการ
Bai Po
Business
Award
SMEs
Excellence
Award
บำบัดน้ำเสีย
174,000
ลบ.ม.
ต่อวัน
ผลิตก๊าซชีวภาพ
1,174,000
ลบ.ม. ต่อวัน
ลดก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ได้
11,000
ตัน CO2 Equivalent ต่อวัน