class="post-template-default single single-post postid-1564 single-format-standard wp-custom-logo eplus_styles">

Hot News

บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนาย

ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จาก บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ซึ่งดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ BOT ณ จ. กาญจนบุรี  ร่วมออกบูธในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนายในวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยได้นำขนม น้ำ และของใช้ไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและประชาชนในเขตเทศบาล

บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ดำเนินธุรกิจแบบ Build Operate Transfer (BOT) ให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และส่งมอบโครงการที่สำเร็จแล้ว 2 โครงการให้กับลูกค้าหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยระหว่างที่ดำเนินโครงการอยู่จะเข้าร่วมกิจกรรม CSR ต่างๆ กับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำและต่อเนื่องทุกปี