class="archive paged author author-admin_papop author-1 wp-custom-logo paged-3 author-paged-3 eplus_styles">

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว (Biogas, Water Reuse, Solar) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ด้วยฤกษ์ 9.9.9 คือ 9.00 น. วันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดท พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ เพื่อลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำโครงการก๊าซชีวภาพได้ทันทีอย่างง่ายๆด้วยตนเองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

admin_papop

9 กันยายน 2021

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนมประกอบด้วยระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), Activated Sludge โดยปภพ

admin_papop

4 กันยายน 2021

บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนาย

ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จาก บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ซึ่งดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ BOT ณ จ. กาญจนบุรี ร่วมออกบูธในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนายในวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยได้นำขนม น้ำ และของใช้ไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและประชาชนในเขตเทศบาล

admin_papop

27 พฤศจิกายน 2020

ปภพออกบูท ASEAN Sustainable Energy Week 2020 โลโก้ใหม่ ฉลองครบรอบ 30 ปี

ผู้บริหารและพนักงาน ปภพ ร่วมเปิดตัวโลโก้ใหม่ และ Concept โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ต้อนรับการก่อตั้งบริษัทเข้าสู่ปีที่ 30 ซึ่งในงานนี้ปภพได้นำเสนอ conceptual design โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพอีกด้วย

admin_papop

23 กันยายน 2020

ปภพนำลูกค้าและที่ปรึกษาชมโรงงานและการทำงานระบบรีดน้ำจากตะกอนประเทศจีน

ปภพ (ผู้นำด้านก๊าซชีวภาพ และบำบัดน้ำเสีย) นำตัวแทนลูกค้า และที่ปรึกษาในโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพ เดินทางดูงานโรงงานที่ผลิตระบบรีดน้ำจากตะกอนที่ประเทศจีนในวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562….

admin_papop

18 พฤศจิกายน 2019
1 2 3