class="post-template-default single single-post postid-2473 single-format-standard wp-custom-logo eplus_styles">

Hot News

บจก. ปภพ บริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วแก่สมาคมคนพิการฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 บจก. ปภพ ผู้นำด้านก๊าซชีวภาพและพลังงานทดแทน โดยคุณลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ไม่ใช้แล้วกว่า 80 รายการ ให้แก่ตัวแทนสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นำไปรีไซเคิลเพื่อแปลงเป็นเงินบริจาคใช้ในการจัดกิจกรรมของคนพิการ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปภพ คือบริษัทผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี ในการบำบัดน้ำเสีย ผลิตก๊าซชีวภาพ Water Reuse และ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซล่าและมีโครงการที่สำเร็จแล้วกว่า 100 โครงการ